kefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola rövid története

A katolikus templom szomszédságában régebb óta működött fiúiskola a településen. Az első említés az iskoláról az 1600-as évek végéről származik. 1865-ben alapítottak iskolát a településen élő kisasszonyoknak Mészely József plébános kezdeményezésére. Az iskola kezdetben Gróf Zichy Henrik házában kapott helyet, ahol az irgalmas rendi nővérek tanították a leányokat.

Később a nővérek, Albrecht királyi herceg jóvoltából, a mai iskola helyén álló épületeket megkapták és zárdává alakítva folytatták a tanítást 1942-ig.

1942 nyarától az Isteni Megváltó Leányai Rend vette át a tanítást az iskolában, akik 1948. évi államosításig végezték a szolgálatot.

1945 őszétől a katolikus fiú és leányiskola egy intézményben működött, majd 1947-től az evangélikus felekezetű gyerekek is itt kezdték meg a tanévet.

A második világháborúig abszolút német többségű település iskolaépületei folyamatosan fejlődtek.

Az itt élő németségnek mindig fontos volt a kultúra és zene szeretetének ápolása.

Az állami intézményben 1972-ben egy új épületet építettek, amit 1989-90-ben az utcafronti szárnnyal kibővítettek és felvette korábbi tanítójának, igazgatójának, Békefi Ernőnek a nevét. (kántortanító, Liszt Ferenc zeneszerző családfájának kutatója)

1979-től kezdődően már tanítottak itt német nyelvet rendkívüli tantárgyként, majd 1994-től nemzetiségi német nyelvoktatás került bevezetésre.

1997-től a Jánossomorjai Zeneiskola kihelyezett zenetagozata működött az intézményben.

2008-tól önálló zeneiskolaként oktatja a diákokat, hegedű, fúvós, ütő és zongora tanszakok működnek napjainkban is.

  1. szeptember 1-től a Rajkai Német Önkormányzat a fenntartója az intézménynek.

2018-19-es tanévben TOP forrásból az iskola épülete teljes energetikai felújításon esett át Rajka Község Önkormányzatának közreműködésével.

Az Országos Német Önkormányzat és Ritter Imre képviselő közreműködésével a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül elnyert összegekből:

– 2019-ben az étkezde épülete lett felújítva,

– 2020-ban a kazánház lett felújítva,

– 2021-ben udvari tanterem épült az elbontott, rossz állapotú régi épület helyett,

– 2022-ben a sportpálya felújítása történt meg.